Bản quyền © CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
Địa chỉ: Lầu 18 Chung cư Seaview 4-Khu Trung tâm đô thị Chí Linh –Thành phố Vũng Tàu -Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: : 84-064-3582.146 | Fax : 84-064-3611739
Website : www.dic1.vn | Email : info@dic1.vn